De grootste website voor zelfhulpboeken en -producten         
 
boeken waar je beter van wordt
Download gratis eboeken en
blijf op de hoogte van nieuwe uitgaven en ander nieuws. Klik hier.
  Home | Nieuw| | Video's| | Ontmoet de auteur / Events           
Uitgebreid zoeken
|  
Welkom bij succesboeken -- Succes, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, financiele ontwikkeling, omgaan met mensen

  Disclaimer

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Belfra Publishers for Success bv (hierna te noemen Succesboeken.nl) niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is.
Succesboeken.nl is niet aansprakelijk voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade en winstderving, die mogelijk kan voortvloeien uit het raadplegen van de website en/of aanschaffen van een der producten via de website www.succesboeken.nl.
De uitgever mag de site naar eigen inzicht en op elk door hem gewenst moment veranderen of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Succesboeken.nl en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
Succesboeken.nl en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Succesboeken.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website www.succesboeken.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door Succesboeken.nl aan de wederpartij.
Succesboeken.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden waardoor de toegang tot de website wordt verkregen.
Ongeautoriseerde overname van (delen van) de site, tekst, (foto)grafisch beeld, audio of links, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
Op de inhoud en vormgeving van deze site rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de website.
E-mail berichten van Succesboeken.nl zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan.
Succesboeken.nl geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.


Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle nieuwe uitgaven?
Wij betalen de verzendkosten
• orders boven € 20,- (incl. BTW)
• uitsluitend in NL
• (zie verder alg.voorw.)
Onze nieuwste uitgaven
Top 20 verkochte boeken
Boeken die je niet leest, helpen niet
•  Opmerkingen/vragen?
   laat het ons weten
•  Een eigen boek schrijven
   •  Media/Pers
•  Laatste & eerdere nieuwsbrieven
•  Partner worden
•  Zakelijk - Boekhandel
•  Alg. Voorwaarden
•  Privacy Policy
•  Disclaimer
•  Contact
•  Missie & Passie
   Powered by MostWorld
Disclaimer

De boeken en producten op Succesboeken.nl worden niet aangeboden voor diagnose, genezing, behandeling, vermindering of het voorkomen van welke ziekte of aandoening dan ook.
Wij bevelen de klanten en lezers ten sterkste aan om ongemakken, aandoeningen en/of ziekten te bespreken met een medisch bekwaam professional.